VÄLKOMMEN TILL EKET SAMTAL AB I ANEBY

Samtalsterapi, kognitiv beteendeterapi, psykosocial grupphandledning, enskild handledning, själavård och vägledning. Med respekt och omtanke möter jag dig i den situation som du befinner dig.

Jag erbjuder följande

till företag, organisationer och privatpersoner:

  • KBT, Kognitiv beteende terapi
  • Samtalsterapi för enskild, par och familjer
  • Friskvård för parrelationer som vill utvecklas mer i relation
  • Krishantering efter olyckliga omständigheter
  • Psykosocial handledning för yrkesverksamma i grupp och enskilt
  • Vägledning – för sökande i kristen tro
  • Vård för själen då livet gör ont
  • Reflektions- och inspirationsdagar för ledningsgrupper och mindre grupper
  • Föreläsningar

Om mig

Jag, Gunilla Sigfridsson, arbetar med samtalsterapi, handledning och själavård i Aneby, Småland. Det har jag gjort sen jag avslutade min treåriga utbildning på KRIS i Göteborg år 1999. Jag har vidareutbildning i kognitiv beteendeterapi och psykosocial handledning mm.

Tidigare har jag arbetat inom behandlingshem, socialtjänst och har erfarenhet av tingsrätt som ideell vittnesstödjare. Under åren 2007-2021 arbetade jag hälften av min tid som samtalsterapeut på vårdcentral och övrig tid på min egen mottagning. Nu delas min tid på samtalsterapi och själavård för enskilda, par och familjer samt handledningsuppdrag från företag, offentliga sektorn och organisationer.

Önskar du bli mött i samtal? Välkommen att ringa mig på 070-33 04 970 eller via e-post: eket.1@icloud.com

Eket Samtal AB
Eket 1, 578 94 ANEBY

Telefon: 070-330 49 70

Call Now Button