HANDLEDNING

Genom handledning kan man få möjlighet att berätta och formulera sig med stöd från handledare och på så sätt få insikter om sig själv och sin profession i arbetet.

Vid handledning får man stöd att hitta nya vägar samt att kunna hantera sina frågor. Att dela sina egna och andras erfarenheter ger ett erfarenhetsutbyte och lärande. Jag utgår ifrån era behov och mål.

Mötesplatsen för psykosocial handledning sker i Ekets lokaler eller på gruppens arbetsplats.
Jag vänder mig till offentliga sektorn, privata företag och kyrkliga organisationer.

Eket Samtal AB
Eket 1, 578 94 ANEBY

Telefon: 070-330 49 70

Call Now Button